Evo Nine THAI

EVO NINE – Superman

Superman

Superman
2013.03.14

Wang, Andrew, Best,
Feem, Gun, Nick, Rodtank
Lyrics/เนื้อเพลง: ???
Composer/นักแต่งเพลง: ???
Arranger/การเตรียมการ: ???

Romanization Thai Translation
Super Man Man Man Man…
Super Man Man Man Man…
I got the Super Man!!

Hey thex ch̀wy dein k̄hêā mā s̄btā kạn h̄ǹxy sè
K̆ thex ǹā rạk don cı ch̀āng So amazing
thụng ca mxng thāng nôn thī Xæb mxng thāng nī̂ thī
K̆ yạng mị̀mī khır thī̀ thảh̄ı̂ cı p̄hm crazy

K̆ ṭhex ǹa sexy kein oh girl ṭhex na ǹā rạk kein
Ṭhex rū̂ b̂āng h̄ịm ẁā ṭhex ch̀āng rock your body
K̄hx ley ma baby girl dị̂ h̄ịm I be the one
We gonna make it tonight

Superman man man nı kh̀ảkhụ̄n nī̂
ca mī h̄ịm khır thī̀ dị̂ kheīyng k̄ĥāng kạb Supergirl
Superman man man h̄ı̂ pĕn c̄hạn thī
ca yxm thuk thāng h̄ı̂ dị̂ næb chid kıl̂
chid kıl̂ chid chid chid chid thex

I got the Super Man!!

Hey ṭhex ǹā rạk keinpị kerngcı kạn h̄ǹxy sè
Oh girl p̄hm phūd cāk cı t̄ĥā dị̂ p̄hm mị̀ play
ca h̄yud trng nī̂ ley stop at you ley
pherāa mị̀ khey mī khır thī̀ thảh̄ı̂ cı p̄hm crazy

K̆ ṭhex ǹa sexy kein oh girl ṭhex na ǹā rạk kein
Ṭhex rū̂ b̂āng h̄ịm ẁā ṭhex ch̀āng rock your body
K̄hx ley ma baby girl dị̂ h̄ịm I be the one
We gonna make it tonight

Superman man man nı kh̀ảkhụ̄n nī̂
ca mī h̄ịm khır thī̀ dị̂ kheīyng k̄ĥāng kạb Supergirl
Superman man man h̄ı̂ pĕn c̄hạn thī
ca yxm thuk thāng h̄ı̂ dị̂ næb chid kıl̂
chid kıl̂ chid chid chid chid ṭhex

Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up

I got the Super Man!!

Superman man man nı kh̀ảkhụ̄n nī̂
ca mī h̄ịm khır thī̀ dị̂ kheīyng k̄ĥāng kạb Supergirl
Superman man man h̄ı̂ pĕn c̄hạn thī
ca yxm thuk thāng h̄ı̂ dị̂ næb chid kıl̂
chid kıl̂ chid chid chid chid ṭhex

Superman man man nı kh̀ảkhụ̄n nī̂
ca mī h̄ịm khır thī̀ dị̂ kheīyng k̄ĥāng kạb Supergirl
Superman man man h̄ı̂ pĕn c̄hạn thī
ca yxm thuk thāng h̄ı̂ dị̂ næb chid kıl̂
chid kıl̂ chid chid chid chid ṭhex

I got the Super Man!! ‬

Super Man Man Man Man…
Super Man Man Man Man…
I got the Super Man!!

hey เธอช่วยเดินเข้ามาสบตากันหน่อยเซ่
ก็เธอน่ารักโดนใจ ช่าง So amazing
ถึงจะมองทางโน้นที แอบมองทางนี้ที
ก็ยังไม่มีใครที่ทำให้ใจผม crazy

ก็เธอน่ะ sexy เกิน oh girl เธอนะน่ารักเกิน
เธอรู้บ้างไหมว่าเธอช่าง rock your body
ขอเลย ma baby girl ได้ไหม I be the one
We gonna make it tonight

Superman man man ในค่ำคืนนี้
จะมีไหมใคร ที่ได้เคียงข้างกับ Supergirl
Superman man man ให้เป็นฉันที
จะยอมทุกทาง ให้ได้แนบชิด
ใกล้ชิด ใกล้ชิด ชิด ชิด ชิดเธอ

I got the Super Man!!

Hey เธอน่ารักเกินไปเกรงใจกันหน่อยเซ่
oh girl ผมพูดจากใจ ถ้าได้ ผมไม่play
จะหยุดตรงนี้เลย stop at you เลย
เพราะไม่เคยมีใครที่ทำให้ใจผม crazy

ก็เธอน่ะ sexy เกิน oh girl เธอนะน่ารักเกิน
เธอรู้บ้างไหมว่าเธอช่าง rock your body
ขอเลย ma baby girl ได้ไหม I be the one
We gonna make it tonight

Superman man man ในค่ำคืนนี้
จะมีไหมใคร ที่ได้เคียงข้างกับ Supergirl
Superman man man ให้เป็นฉันที
จะยอมทุกทาง ให้ได้แนบชิด
ใกล้ชิด ใกล้ชิด ชิด ชิด ชิดเธอ

Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up

I got the Super Man!!

Superman man man ในค่ำคืนนี้
จะมีไหมใคร ที่ได้เคียงข้างกับ Supergirl
Superman man man ให้เป็นฉันที
จะยอมทุกทาง ให้ได้แนบชิด
ใกล้ชิด ใกล้ชิด ชิด ชิด ชิดเธอ

Superman man man ในค่ำคืนนี้
จะมีไหมใคร ที่ได้เคียงข้างกับ Supergirl
Superman man man ให้เป็นฉันที
จะยอมทุกทาง ให้ได้แนบชิด
ใกล้ชิด ใกล้ชิด ชิด ชิด ชิดเธอ

I got the Super Man!!

Super Man Man Man Man…
Super Man Man Man Man…
I got the Super Man!!

I got caught up with that girl, so fantastic
You got that move and swagger, so amazing
I like your body, look at it everybody
When I see ya every time, you make me crazy

I know you’re a sexy girl, I want you to be my girl
All tonight, I just want to rock your body
I’ll make you ma baby girl, can I be the one
We gonna make it tonight

Superman man man, for tonight
You break my heart, you make me lose control Supergirl
Superman man man, for tonight
You take my heart, I’m gonna get’cha
Get’cha get get get get’cha

I got the Super Man!!

You’re really pretty baby, so plasticOh girl, I gotta make it, take it like a magic play
I like you hottie, stop at you everybody
When I think about you baby, you make me crazy]

I know you’re a sexy girl, I want you to be my girl
All tonight, I just want to rock your body
I’ll make you ma baby girl, can I be the one
We gonna make it tonight

Superman man man, for tonight
You break my heart, you make me lose control Supergirl
Superman man man, for tonight
You take my heart, I’m gonna get’cha
Get’cha get get get get’cha

Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up
Everybody wanna put your hands up

I got the Super Man!!

Superman man man, for tonight
You break my heart, you make me lose control Supergirl
Superman man man, for tonight
You take my heart, I’m gonna get’cha
Get’cha get get get get’cha

Superman man man, for tonight
You break my heart, you make me lose control Supergirl
Superman man man, for tonight
You take my heart, I’m gonna get’cha
Get’cha get get get get’cha

I got the Super Man!!

Editor’s Note: Sorry if the translation doesn’t make sense. I took the translation from the MV and tried to make sense of it as best as I could. I don’t speak any Thai so if any Thai speakers want a go at this, be my guest.

Thai: beautifulsonglyrics.wordpress
Rom: beautifulsonglyrics.wordpress
Eng: Mono Music @ youtube
info: tumblr

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.