Rose Quartz THAI

Rose Quartz – Realize (Thai Ver.)

Realize

Realize
“Realize”
Realize
05.11.2018

Sungshin, Eing, Cindy, Naychi, Earn Lyrics/เนื้อเพลง: ???
Composer/นักแต่งเพลง: ???
Arranger/การเตรียมการ: ???

Romanization Thai Translation
dern kon dieow lam-pang · tâam-glaang pĕun saai
lom tá-lay choi maa nai wan ngăo ngăo
paa hâi jai man loi bpai kít rêuang raao · kít rêuang rao
way-laa têe koie dâai chái dûay gan
mâi mee ter way-laa pàan bpai cháa cháa
ror hâi ter glàp mâat ง née dûay gan everyday
fâo náp way-laa túk wí-naa-tee
têe ter jà dern bpai nai kwaam făn gàp chăn

nai jai man kít tĕung ter
jà naan kâe năi mâi bplìan bplaeng
ter tam hâi jai dtâyn raeng
ter tam kwaam ngăo hâi mòt bpai
ter bpen dang · yàat fŏn bproi bpraai
maa dterm kwaam măai hâi hŭa jai
mee kâe ter · piang pôo dieow
You’re my everything
Ho .. You’re my everything

Now I realize .

You are you are
I realize

I’m missing you like I’m going crazy
everywhere, everything that I see
I’m still waiting for the day that you step
out of the dream into my reality,
hŭa jai chăn · man kong gèrt maa pêua ter
man yang jà dtâyn dtòr bpai · pêua têe ror póp jer
túk wí-naa-tee têe hăai jai ây · chăn jà chái pêua ror póp ter

nai jai man kít tĕung ter
jà naan kâe năi mâi bplìan bplaeng
ter tam hâi jai dtâyn raeng
ter tam kwaam ngăo hâi mòt bpai
ter bpen dang · yàat fŏn bproi bpraai
maa dterm kwaam măai hâi hŭa jai
mee kâe ter · piang pôo dieow

You’re my everything
Ho .. You’re my everything

My love for you will never change,
never turning back again .
you give me joy, you took my pain,
my everything…

You are you are I realize
You are you are I realize

Dream for the days with you
We will be there forever
Realize

เดินคนเดียวลำพัง ท่ามกลางผืนทราย
ลมทะเลโชยมาในวันเหงาๆ
พาให้ใจมันลอยไปคิดเรื่องราว คิดเรื่องเรา
เวลาที่เคยได้ใช้ด้วยกัน
ไม่มีเธอเวลาผ่านไปช้าๆ
รอให้เธอกลับมาตรงนี้ด้วยกัน everyday
เฝ้านับเวลาทุกวินาที
ที่เธอจะเดินไปในความฝันกับฉัน

ในใจมันคิดถึงเธอ
จะนานแค่ไหนไม่เปลี่ยนแปลง
เธอทำให้ใจเต้นแรง
เธอทำความเหงาให้หมดไป
เธอเป็นดัง หยาดฝนโปรยปราย
มาเติมความหมายให้หัวใจ
มีแค่เธอ เพียงผู้เดียว
You’re my everything
Ho..You’re my everything

Now I realize.

You are you are
I realize

I’m missing you like I’m going crazy
everywhere, everything that I see
I’m still waiting for the day that you step
out of the dream into my reality,
หัวใจฉัน มันคงเกิดมาเพื่อเธอ
มันยังจะเต้นต่อไป เพื่อที่รอพบเจอ
ทุกวินาทีที่หายใจ เอ้ ฉันจะใช้เพื่อรอพบเธอ

ในใจมันคิดถึงเธอ
จะนานแค่ไหนไม่เปลี่ยนแปลง
เธอทำให้ใจเต้นแรง
เธอทำความเหงาให้หมดไป
เธอเป็นดัง หยาดฝนโปรยปราย
มาเติมความหมายให้หัวใจ
มีแค่เธอ เพียงผู้เดียว

You’re my everything
Ho..You’re my everything

My love for you will never change,
never turning back again.
you give me joy, you took my pain,
my everything…

You are you are I realize
You are you are I realize

Dream for the days with you
We will be there forever
Realize

N/A

Thai: 0316 Entertainment @ YouTube
Rom: thai2english.com
Eng: N/A
info: N/A

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Discover more from Color Coded Lyrics

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading