THAI VAMP

VAMP – หัวใจวาย (Heart Attack)

หัวใจวาย

hŭa jai waai
“Heart Attack”
Heart Attack
03.16.2014

Yepun, Pangpond, Toon, Pan, Time, Win, Bank Lyrics/เนื้อเพลง: ???
Composer/นักแต่งเพลง: ???
Arranger/การเตรียมการ: ???

Romanization Thai Translation
kâe piang sòp dtaa gôr tam krai krai wàn wăi
ter châang râo rón sék-sêe láe hót bpen fai
mâi yàak hâi ter kon dee bàeng jai hâi krai
chăn kŏr dâai mái gèp wái hâi chăn kon dieow

hey girl róo mái wâa pŏm nâ hŭa jai jà waai
mâi wâa pôo chaai kon năi maa hĕn gôr dtông lóm lá-laai
kâe chuan bpai òk dàyt
róo mái wâa glua tâep dtaai
dtàe tâa dtaai nai ôm òk
pŏm kong mâi sĭa daai
dtâng dtàe hŭa jà-ròt táo
ter nâ bpé túk sùan
hàak wâa ter bpen naang maew
pŏm jà yom dohn kùan
yàak jà lák paa dtua
dtàe pŏm róo wâa mâi kuan
gôr hŭa jai man bpàn bpùan
chûay rák-săa pŏm tee

yàak hâi ter dâai róo wâa chăn
nán rák ter piang dai
dtông jèp prór ter gèe kráng
man gôr mâi bpen rai
sàk wan ter kong mong
maa têe chăn sák tee
ôh Baby baby
ter nán tam hâi chăn hŭa jai jà waai

woh · oo · wó oh
făn rĕu kwaam jing
ter nâa rák gern bpai
woh · oo · wó oh
chăn dtông gaan ter
jai man ton mâi wăi
woh · oo · wó oh
kŏr piang oh-gàat
long maa rák chăn doo
chûay hâi kam dtòp
chûay hâi taang òk
gòn têe chăn jà hŭa jai waai

rêrm hăai jai mâi kôi bpen jang-wà
rêrm jà wian sĕe-sà
meu mái chaa mòt láew lâ
ó oh
hùn ter yàng gàp naang bàep
kŏr way-laa nôk nòi
pŏm dtông pák sák bpáep
hâi oh-gàat gàp pŏm sák kráng
ráp rong rák pŏm mâi mee taang pìt wăng
L – O – V – E lôhk bpen sĕe chom-poo
bpèrt òk bpèrt dtaa bpèrt jai long doo

yàak hâi ter dâai róo wâa chăn
nán rák ter piang dai
dtông jèp prór ter gèe kráng
man gôr mâi bpen rai
sàk wan ter kong mong
maa têe chăn sák tee
ôh Baby baby
ter nán tam hâi chăn hŭa jai jà waai

woh · oo · wó oh
făn rĕu kwaam jing
ter nâa rák gern bpai
woh · oo · wó oh
chăn dtông gaan ter
jai man ton mâi wăi
woh · oo · wó oh
kŏr piang oh-gàat
long maa rák chăn doo
chûay hâi kam dtòp
chûay hâi taang òk
gòn têe chăn jà hŭa jai waai

mòt jai mee dtàe ter · mee dtàe ter · kon dieow
mâi koie bpen · mâi koie bpen · yàang née loie
mòt jai mee dtàe ter · mee dtàe ter · kon dieow
mâi koie bpen · mâi koie bpen · yàang née loie
mòt jai mee dtàe ter · mee dtàe ter · kon dieow
mâi koie bpen · mâi koie bpen · yàang née loie
mòt jai mee dtàe ter · mee dtàe ter · kon dieow
mâi koie bpen · mâi koie bpen · yàang née loie
mòt jai mee dtàe ter · mee dtàe ter · kon dieow
mâi koie bpen · mâi koie bpen · yàang née loie
mòt jai mee dtàe ter · mee dtàe ter · kon dieow
mâi koie bpen · mâi koie bpen · yàang née loie
mòt jai mee dtàe ter · mee dtàe ter · kon dieow
mâi koie bpen · mâi koie bpen · yàang née loie
mòt jai mee dtàe ter · mee dtàe ter · kon dieow
mâi koie bpen · mâi koie bpen · yàang née loie

yàak hâi ter dâai róo wâa chăn
nán rák ter piang dai
dtông jèp prór ter gèe kráng
man gôr mâi bpen rai
sàk wan ter kong mong
maa têe chăn sák tee
ôh Baby baby
ter nán tam hâi chăn hŭa jai jà waai

woh · oo · wó oh
făn rĕu kwaam jing
ter nâa rák gern bpai
woh · oo · wó oh
chăn dtông gaan ter
jai man ton mâi wăi
woh · oo · wó oh
kŏr piang oh-gàat
long maa rák chăn doo
chûay hâi kam dtòp
chûay hâi taang òk
gòn têe chăn jà hŭa jai waai

แค่เพียงสบตาก็ทำใครๆหวั่นไหว
เธอช่างเร่าร้อนเซ็กซี่และฮ็อทเป็นไฟ
ไม่อยากให้เธอคนดีแบ่งใจให้ใคร
ฉันขอได้มั้ยเก็บไว้ให้ฉันคนเดียว

hey girl รู้มั้ยว่าผมน่ะหัวใจจะวาย
ไม่ว่าผู้ชายคนไหนมาเห็นก็ต้องล้มละลาย
แค่ชวนไปออกเดท
รู้มั้ยว่ากลัวแทบตาย
แต่ถ้าตายในอ้อมอก
ผมคงไม่เสียดาย
ตั้งแต่หัวจรดเท้า
เธอน่ะเป๊ะทุกส่วน
หากว่าเธอเป็นนางแมว
ผมจะยอมโดนข่วน
อยากจะลักพาตัว
แต่ผมรู้ว่าไม่ควร
ก็หัวใจมันปั่นป่วน
ช่วยรักษาผมที

อยากให้เธอได้รู้ว่าฉัน
นั้นรักเธอเพียงใด
ต้องเจ็บเพราะเธอกี่ครั้ง
มันก็ไม่เป็นไร
สักวันเธอคงมอง
มาที่ฉันซักที
โอ้ Baby baby
เธอนั้นทำให้ฉันหัวใจจะวาย

โว อู โวะ โอ
ฝันหรือความจริง
เธอน่ารักเกินไป
โว อู โวะ โอ
ฉันต้องการเธอ
ใจมันทนไม่ไหว
โว อู โวะ โอ
ขอเพียงโอกาส
ลองมารักฉันดู
ช่วยให้คำตอบ
ช่วยให้ทางออก
ก่อนที่ฉันจะหัวใจวาย

เริ่มหายใจไม่ค่อยเป็นจังหวะ
เริ่มจะเวียนศรีษะ
มือไม้ชาหมดแล้วล่ะ
โอ๊ะ โอ
หุ่นเธอหยั่งกับนางแบบ
ขอเวลานอกหน่อย
ผมต้องพักซักแป๊ป
ให้โอกาสกับผมซักครั้ง
รับรองรักผมไม่มีทางผิดหวัง
L – O – V – E โลกเป็นสีชมพู
เปิดอกเปิดตาเปิดใจลองดู

อยากให้เธอได้รู้ว่าฉัน
นั้นรักเธอเพียงใด
ต้องเจ็บเพราะเธอกี่ครั้ง
มันก็ไม่เป็นไร
สักวันเธอคงมอง
มาที่ฉันซักที
โอ้ Baby baby
เธอนั้นทำให้ฉันหัวใจจะวาย

โว อู โวะ โอ
ฝันหรือความจริง
เธอน่ารักเกินไป
โว อู โวะ โอ
ฉันต้องการเธอ
ใจมันทนไม่ไหว
โว อู โวะ โอ
ขอเพียงโอกาส
ลองมารักฉันดู
ช่วยให้คำตอบ
ช่วยให้ทางออก
ก่อนที่ฉันจะหัวใจวาย

หมดใจมีแต่เธอ มีแต่เธอ คนเดียว
ไม่เคยเป็น ไม่เคยเป็น อย่างนี้เลย
หมดใจมีแต่เธอ มีแต่เธอ คนเดียว
ไม่เคยเป็น ไม่เคยเป็น อย่างนี้เลย
หมดใจมีแต่เธอ มีแต่เธอ คนเดียว
ไม่เคยเป็น ไม่เคยเป็น อย่างนี้เลย
หมดใจมีแต่เธอ มีแต่เธอ คนเดียว
ไม่เคยเป็น ไม่เคยเป็น อย่างนี้เลย
หมดใจมีแต่เธอ มีแต่เธอ คนเดียว
ไม่เคยเป็น ไม่เคยเป็น อย่างนี้เลย
หมดใจมีแต่เธอ มีแต่เธอ คนเดียว
ไม่เคยเป็น ไม่เคยเป็น อย่างนี้เลย
หมดใจมีแต่เธอ มีแต่เธอ คนเดียว
ไม่เคยเป็น ไม่เคยเป็น อย่างนี้เลย
หมดใจมีแต่เธอ มีแต่เธอ คนเดียว
ไม่เคยเป็น ไม่เคยเป็น อย่างนี้เลย

อยากให้เธอได้รู้ว่าฉัน
นั้นรักเธอเพียงใด
ต้องเจ็บเพราะเธอกี่ครั้ง
มันก็ไม่เป็นไร
สักวันเธอคงมอง
มาที่ฉันซักที
โอ้ Baby baby
เธอนั้นทำให้ฉันหัวใจจะวาย

โว อู โวะ โอ
ฝันหรือความจริง
เธอน่ารักเกินไป
โว อู โวะ โอ
ฉันต้องการเธอ
ใจมันทนไม่ไหว
โว อู โวะ โอ
ขอเพียงโอกาส
ลองมารักฉันดู
ช่วยให้คำตอบ
ช่วยให้ทางออก
ก่อนที่ฉันจะหัวใจวาย

Just looking in your eyes makes everyone tremble
You’re so fierce, sexy, and hot as fire
I don’t want you to share your heart with anyone else
I’m asking you, please keep it only for me

Hey girl, do you know that I’m going to have a heart attack?
Regardless of what man looks at you, he melts
Just asking you out on a date
and I’m afraid I’ll die, do you know?
But if I die in your embrace,
I won’t regret it
From your head to your toes,
you’re perfect
If you were a cat girl,
I’d let you scratch me
I want to kidnap you,
but I know I shouldn’t
My heart is frantic,
please take care of me

I want you to know
how much I love you
However many times I must hurt
because of you, it’s okay
Some day you’ll finally
look at me
Oh, baby, baby,
you give me a heart attack

Woh oo woh oh,
is this a dream or reality?
You’re too cute
Woh oo woh oh,
I want you,
my heart can’t take it
Woh oo woh oh,
I just want a chance,
try loving me and see
Please give me an answer,
please give me an exit
before I have a heart attack

My breath is beginning to get out of rhythm
Everything’s starting to spin,
my hands are completely numb
Uh oh,
your puppet is exploring a mannequin
I need some time outside, I must rest for a moment
Bank – Give me just one chance
Accept my love, there’s no way you’ll be disappointed
L-O-V-E, the world is pink
Open your chest, open your eyes,
open your heart and try it

I want you to know
how much I love you
However many times I must hurt
because of you, it’s okay
Some day you’ll finally
look at me
Oh, baby, baby,
you give me a heart attack

Woh oo woh oh,
is this a dream or reality?
You’re too cute
Woh oo woh oh,
I want you,
my heart can’t take it
Woh oo woh oh,
I just want a chance,
try loving me and see
Please give me an answer,
please give me an exit
before I have a heart attack

All my heart has only you, has only you alone
I’ve never been, never been like this before
All my heart has only you, has only you alone
I’ve never been, never been like this before
All my heart has only you, has only you alone
I’ve never been, never been like this before
All my heart has only you, has only you alone
I’ve never been, never been like this before
All my heart has only you, has only you alone
I’ve never been, never been like this before
All my heart has only you, has only you alone
I’ve never been, never been like this before
All my heart has only you, has only you alone
I’ve never been, never been like this before
All my heart has only you, has only you alone
I’ve never been, never been like this before

I want you to know
how much I love you
However many times I must hurt
because of you, it’s okay
Some day you’ll finally
look at me
Oh, baby, baby,
you give me a heart attack

Woh oo woh oh,
is this a dream or reality?
You’re too cute
Woh oo woh oh,
I want you,
my heart can’t take it
Woh oo woh oh,
I just want a chance,
try loving me and see
Please give me an answer,
please give me an exit
before I have a heart attack

Thai: rsfriends @ YouTube
Rom: english2thai.com
Eng: deungdutjai.com
info: N/A

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.