GAIA THAI

GAIA – Love Potion

Love Potion

???
2014.06.06

GAIA - Love Potion
Joy, Junji, Pam, Pleng, Nun Lyrics/เนื้อเพลง: Kiratiya Sirichaiphatthana,
June Muangsong, Sahaporn Yeetunsee
Composer/นักแต่งเพลง: ???
Arranger/การเตรียมการ: ???

Romanization Thai Translation
ter kâo maa pua pan jon rao mee jai gan
sùt táai ter lòk chăn láew hăai nâa bpai
ter maa lór lên gàp fai
No no no That’s not what I want
That’s not what I like

ráai doo sàk kráng chăn jà chùt ráng ter hâi yòo
róo chăn gôr róo dtông long sàk kráng jà tam man hâi dâai
jà kûap kum hŭa jai All over your mind

My love potion is gonna make you fall in love with me
My love potion, intoxicated you’re gonna be
yàa bpai năi kà-yàp kâo maa glâi chăn Baby boy
láe jà dtông rák rák piang kâe chăn

Now long-mâak-bà-gan long-maa-doo-jai-gan
mâi dtông maa tăam wâa pêua a-rai
mâi dtông sŏng-săi hâi nèuay raeng
nêe têe chăn dtông gaan láe ter dtông mâi bpai
I won’t let you go, no

ráai doo sàk kráng chăn jà chùt ráng ter hâi yòo
róo chăn gôr róo dtông long sàk kráng jà tam man hâi dâai
jà kûap kum hŭa jai All over your mind

My love potion is gonna make you fall in love with me
My love potion, intoxicated you’re gonna be
yàa bpai năi kà-yàp kâo maa glâi chăn Baby boy
láe jà dtông rák rák piang kâe chăn

hâi ter chêuang jai koi klor klia yòo mâi glai
kâe chăn râai wâyt mon maa sà-gòt jai

mâi hâi ter rák krai hâi chăn bpen jâo kŏng jai
Baby boy you’re mine yeah you’re mine

ráai doo sàk kráng chăn jà chùt ráng ter hâi yòo
róo chăn gôr róo dtông long sàk kráng jà tam man hâi dâai
jà kûap kum hŭa jai All over your mind

My love potion is gonna make you fall in love with me
My love potion, intoxicated you’re gonna be
yàa bpai năi kà-yàp kâo maa glâi chăn Baby boy
láe jà dtông rák rák piang kâe chăn

Never gonna let you go
Never gonna let you go
[Nun
/Joy] hâi yòo gàp chăn túk wan rêuay bpai
Never gonna let you leave
Stay right here with me

pêua ror wan nán têe mee kâe chăn

เธอ เข้ามา พัวพัน • จน เรา มี ใจ กัน
สุดท้าย เธอ หลอก ฉัน แล้ว หาย หน้า ไป
เธอ มา ล้อเล่น กับ ไฟ
No no no That’s not what I want
That’s not what I like

ร้าย ดู สักครั้ง ฉัน จะ ฉุดรั้ง เธอ ให้ อยู่
รู้ ฉัน ก็ รู้ ต้อง ลอง สักครั้ง จะ ทำ มัน ให้ ได้
จะ ควบคุม หัวใจ All over your mind 

My love potion is gonna make you fall in love with me
My love potion, intoxicated you’re gonna be
อย่า ไป ไหน ขยับ เข้ามา ใกล้ ฉัน Baby boy
และ จะ ต้อง รัก รัก เพียงแค่ ฉัน 

Now ลองมาคบกัน ลองมาดูใจกัน
ไม่ต้อง มา ถาม ว่า เพื่ออะไร
ไม่ต้อง สงสัย ให้ เหนื่อย แรง
นี่ ที่ ฉัน ต้องการ และ เธอ ต้อง ไม่ ไป
I won’t let you go, no

ร้าย ดู สักครั้ง • ฉัน จะ ฉุดรั้ง เธอ ให้ อยู่
รู้ ฉัน ก็ รู้ ต้อง ลอง สักครั้ง • จะ ทำ มัน ให้ ได้
จะ ควบคุม หัวใจ All over your mind 

My love potion is gonna make you fall in love with me
My love potion, intoxicated you’re gonna be
อย่า ไป ไหน ขยับ เข้ามา ใกล้ ฉัน Baby boy
และ จะ ต้อง รัก รัก เพียงแค่ ฉัน 

ให้ เธอ เชื่อง ใจ • คอย คลอเคลีย อยู่ ไม่ ไกล
แค่ ฉัน ร่าย เวท มนต์ มา สะกดใจ 

ไม่ ให้ เธอ รัก ใคร ให้ ฉัน เป็น เจ้าของ ใจ
Baby boy you’re mine yeah you’re mine

ร้าย ดู สักครั้ง • ฉัน จะ ฉุดรั้ง เธอ ให้ อยู่
รู้ ฉัน ก็ รู้ ต้อง ลอง สักครั้ง • จะ ทำ มัน ให้ ได้
จะ ควบคุม หัวใจ All over your mind 

My love potion is gonna make you fall in love with me
My love potion, intoxicated you’re gonna be
อย่า ไป ไหน ขยับ เข้ามา ใกล้ ฉัน Baby boy
และ จะ ต้อง รัก รัก เพียงแค่ ฉัน 

Never gonna let you go
Never gonna let you go
[Nun
/Joy] ให้ อยู่กับ ฉัน ทุกวัน เรื่อยไป
Never gonna let you leave
Stay right here with me

เพื่อ รอ วันนั้น ที่ มี แค่ ฉัน 

N/A

Thai: thai-lyrics.blogspot
Rom: Sixaku Yoshida – lauramogar
Eng: N/A
Info: Love Potion MV

One thought on “GAIA – Love Potion

 1. I think the last line could be like this
  [Nun] Never gonna let you go
  Never gonna let you go
  [Nun/Joy] hâi yòo gàp chăn túk wan rêuay bpai
  [Nun] Never gonna let you leave
  Stay right here with me
  [Joy] pêua ror wan nán têe mee kâe chăn

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Discover more from Color Coded Lyrics

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading