GAIA THAI

GAIA – Love Me Please!

Love Me Please

Love Me Please
“Love Me Please”
Love Me Please
03.11.2016

Joy, Junji, Pam, Pleng, Nun Lyrics/เนื้อเพลง: ???
Composer/นักแต่งเพลง: ???
Arranger/การเตรียมการ: ???

Romanization Thai Translation
bpen à-rai gan nák gan nák
yang mâi tan jà kâo maa róo jàk
mong kâo maa sàk pák gôr hăn nĕe
bpai kui gàp káo kon nán kon nóhn
gàp chăn mâi hĕn maa sŏn
mâi dohn kon bòk rák loie sàk kráng

rêuang kwaam rák mâi yák maa hăa
maa dtàe piang kam wâa ngăo dtà-lòt
mee pêuan yúh gôr yang mâi Strong
tam-mai chôp kít gan nák mâi róo
wâa chăn mee rák yòo láew
bòk loie wâa têe jing yang mâi mee

gôr chăn yang sòht
kŏr tùh dâai bpròht
jà mee krai bâang măi pôot kam née

( rák · rák · rák )
kŏr ter chûay sòng sĭang nòi
(Love Love Love)
hŭa jai man yang fâo koi
(Please Please Please)
chûay bpraa-gòt dtua sàk nòi
(Come on now)
hâi mâi dtông ngăo sàk tee

bpen yàang née maa dtâng naan tâo rài
rák têe chăn fâo ror yang mee jing châi măi
káo keu krai kon têe dern kâo maa
yòo dtrong née mâi mee wan jàak laa
koi gòt gan way-laa têe òn ae
koi doo lae way-laa têe chăn glua
ter yòo năi · kam wâa rák chûay bòk · tee dâai măi

( rák · rák · rák )
kŏr ter chûay sòng sĭang nòi
(Love Love Love)
hŭa jai man yang fâo koi
(Please Please Please)
chûay bpraa-gòt dtua sàk nòi
(Come on now)
hâi mâi dtông ngăo sàk tee

chăn yang sòht
kŏr tùh dâai bpròht
jà mee krai bâang măi pôot kam née

( rák · rák · rák )
kŏr ter chûay sòng sĭang nòi
(Love Love Love)
hŭa jai man yang fâo koi
(Please Please Please)
chûay bpraa-gòt dtua sàk nòi
(Come on now)
hâi mâi dtông ngăo sàk tee

( rák · rák · rák )
kŏr ter chûay sòng sĭang nòi
(Love Love Love)
hŭa jai man yang fâo koi
(Please Please Please)
chûay bpraa-gòt dtua sàk nòi
(Come on now)
hâi mâi dtông ngăo sàk tee

เป็นอะไรกันนักกันนัก
ยังไม่ทันจะเข้ามารู้จัก
มองเข้ามาสักพักก็หันหนี
ไปคุยกับเค้าคนนั้นคนโน้น
กับฉันไม่เห็นมาสน
ไม่โดนคนบอกรักเลยสักครั้ง

เรื่องความรักไม่ยักมาหา
มาแต่เพียงคำว่าเหงาตลอด
มีเพื่อนเยอะก็ยังไม่ Strong
ทำไมชอบคิดกันนักไม่รู้
ว่าฉันมีรักอยู่แล้ว
บอกเลยว่าที่จริงยังไม่มี

ก็ฉันยังโสด
ขอเถอะได้โปรด
จะมีใครบ้างไหมพูดคำนี้

(รัก รัก รัก)
ขอเธอช่วยส่งเสียงหน่อย
(Love Love Love)
หัวใจมันยังเฝ้าคอย
(Please Please Please)
ช่วยปรากฏตัวสักหน่อย
(Come on now)
ให้ไม่ต้องเหงาสักที

เป็นอย่างนี้มาตั้งนานเท่าไหร่
รักที่ฉันเฝ้ารอยังมีจริงใช่ไหม
เค้าคือใครคนที่เดินเข้ามา
อยู่ตรงนี้ไม่มีวันจากลา
คอยกอดกันเวลาที่อ่อนแอ
คอยดูแลเวลาที่ฉันกลัว
เธออยู่ไหน คำว่ารักช่วยบอก ทีได้ไหม

(รัก รัก รัก)
ขอเธอช่วยส่งเสียงหน่อย
(Love Love Love)
หัวใจมันยังเฝ้าคอย
(Please Please Please)
ช่วยปรากฏตัวสักหน่อย
(Come on now)
ให้ไม่ต้องเหงาสักที

ฉันยังโสด
ขอเถอะได้โปรด
จะมีใครบ้างไหมพูดคำนี้

(รัก รัก รัก)
ขอเธอช่วยส่งเสียงหน่อย
(Love Love Love)
หัวใจมันยังเฝ้าคอย
(Please Please Please)
ช่วยปรากฏตัวสักหน่อย
(Come on now)
ให้ไม่ต้องเหงาสักที

(รัก รัก รัก)
ขอเธอช่วยส่งเสียงหน่อย
(Love Love Love)
หัวใจมันยังเฝ้าคอย
(Please Please Please)
ช่วยปรากฏตัวสักหน่อย
(Come on now)
ให้ไม่ต้องเหงาสักที

Something’s seriously wrong,
we still haven’t gotten to know each other
I look over for a moment and you turn and run
You go talking to this person and that person,
but you don’t seem to have an interest in me
No one has ever told me they love me

Romance doesn’t visit me often,
it’s always only loneliness
I have a lot of friends, but I’m still not strong
I don’t know why I like thinking
about being in love so much
But I’m telling you that in reality, I still don’t have it

I’m still single,
I’m begging you, please,
will there be anyone who will say these words?

(Love love love)
Please raise your voice
(Love love love)
My heart is still waiting
(Please please please)
Please finally appear
(Come on now)
Make me not have to be lonely

How long has it been like this?
The love I’m waiting for still doesn’t exist, does it?
Who is the one who will walk up
right here and never say good-bye,
Who will hug me when I’m weak,
who will look after me when I’m scared?
Where are you? Please tell me you love me

(Love love love)
Please raise your voice
(Love love love)
My heart is still waiting
(Please please please)
Please finally appear
(Come on now)
Make me not have to be lonely

I’m still single,
I’m begging you, please,
will there be anyone who will say these words?

(Love love love)
Please raise your voice
(Love love love)
My heart is still waiting
(Please please please)
Please finally appear
(Come on now)
Make me not have to be lonely

(Love love love)
Please raise your voice
(Love love love)
My heart is still waiting
(Please please please)
Please finally appear
(Come on now)
Make me not have to be lonely

Thai: deungdutjai.com
Rom: thai2english.com
Eng: deungdutjai.com
info: N/A

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Discover more from Color Coded Lyrics

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading